الست ماري روز
عن رواية ايتيل عدنان
إخراج بشير الأشقر

مسرح بابل، شارع القاهرة، حمرا، بيروت

22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 ايار 2014 الساعة 9 مساءً
أسعار البطاقات 25000L.L, 35000L.L
(تعرفة مخفضة للطلاب15000L.L)
تباع البطاقات في مكتبة أنطوان
http://www.antoineticketing.com/Event_Theater_Sitt_Marie-Rose_1881
+9611218078

بالتعاون مع
http://agonistikarts.org/ – AFPA
96170727178+

=============================================

“Sitt Marie-Rose”
d’après le roman d’Etel Adnan
adaptation et mise en scène: Bachir Achkar

au Théâtre Babel
rue du Caire, Hamra, Beyrouth

22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 ,Mai, 2014
à 21 heures
prix des billets: 35000L.L, 25000L.L
et 15000L.L pour les étudiants

en collaboration avec AFPA – http://agonistikarts.org/
96170727178+

billets en ventes à partir du 6 Mai 2014
http://www.antoineticketing.com/Event_Theater_Sitt_Marie-Rose_1881
+9611218078
et dans toutes les branches de la Librairie Antoine

=============================================

“Sitt Marie-Rose”
after the novel by Etel Adnan
adapted & directed by Bachir Achkar

BABEL THEATRE
Hamra, Cairo street, Beirut

Mai 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 2014 at 9:00pm.
tickets prices: 35000LBP, 25000LBP
15000LBP for students)
in collaboration with AFPA – http://agonistikarts.org/ 96170727178+

Tickets on sale as of the 6th of May 2014
http://www.antoineticketing.com/Event_Theater_Sitt_Marie-Rose_1881
+9611218078
and in all the branches of Librairie Antoine